Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, implementează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, proiectul POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, care se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, respectiv 15.01.2018 – 14.01.2021. În luna martie 2020, a continuat implementarea activităților finanțate în cadrul proiectului mai sus-menționat, conform planurilor de afaceri și graficului aferent. Reprezentanții companiilor a căror activitate a fost direct afectată de instaurarea crizei…