Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, implementează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, proiectul POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, care se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, respectiv 15.01.2018 – 14.01.2021.

Pe parcursul lunii martie 2020, antreprenorii au fost invitați să răspundă unor întrebări legate de statusul afecerilor pe care le implementează. Ca urmare a completării chestionarului, s-a putut constata că 1,8% dintre antreprenori au solicitat și au și primit cea de-a doua tranșă de finanțare, 1,8% au solicitat deja cea de-a doua tranșă de finanțare, 32,7% dintre antreprenori au atins deja cifra de afaceri necesară accesării celei de-a doua tranșe și lucrează la pregătirea documentației necesare solicitării banilor, 30,9% estimează că o vor atinge în următoarele 30-45 de zile, iar 1,8% estimează că vor atinge cifra necesară în următoarele 90 zile.

La întrebarea ,, Ce tip de abilități / competențe considerați că vă lipsesc sau ați dori să aprofundați?”, 47,3% dintre antreprenori declară că au nevoie să își îmbunătățească abilitățile și cunoștințele de vânzări și marketing, 20% consider că au nevoie să își aprofundeze cunoștințele de management financiar, 9,1% abilitățile de comunicare, 7,3% abilitățile de delegare. Urmează, în ordine descrescătoare, managementul timpului, managementul organizational, managementul resurselor umane, leadership și management de proiect.

Proiectul are o valoare totală de 18.121.660,84 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 18.012.835,98 lei, echivalent a 99,40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune. Astfel, vor fi înființate și finanțate 72 de afaceri și vor fi create 144 de locuri de muncă.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Camera de Comerț și Industrie a României

tel/fax: 021.319.01.00, e-mail: ccir@ccir.ro

Camera de Comerț și Industrie Prahova

Persoane de contact:

Maria Ciobanu, tel: 0745997811 e-mail: maria.ciobanu@cciph.ro

Dragos Mihut, tel: 0769.285.529, e-mail: mihut.roman@gmail.com, pentru județele: Ialomița și Călărași

OTP Consulting Romania

Persoana de contact – Mara Matei, tel: 0734167153, e-mail: mateimara@yahoo.com.