Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, implementează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, proiectul POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, care se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, respectiv 15.01.2018 – 14.02.2021.

În luna iulie 2020 s-a menținut legătura cu partenerii din cadrul proiectului „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ si sustenabil  in Sud Muntenia” ID Proiect: POCU/82/3/7/105848 s-au centralizat informațiile și s-a monitorizat activitatea firmelor înființate. In urma solicitării firmelor, acestea au primit asistență în implementarea afacerii. Au fost planificate actiuni  de monitorizare a activitatii firmelor subventionate in cadrul proiectului „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ si sustenabil in Sud Muntenia” – POCU/82/3/7/105848, monitorizare care a avut loc prin aplicarea unui chestionar online în care antreprenorii care au finalizat implementarea planului de afaceri au fost invitați să raspunda unor intrebari care sa ne ofere feed-back si sa ne ajute sa invatam noi lectii pentru viitoarele proiecte.

„SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia” are o valoare totală de 18.121.660,84 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 18.012.835,98 lei, echivalent a 99,40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune. Astfel, vor fi înființate și finanțate 72 de afaceri și vor fi create 144 de locuri de muncă.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Camera de Comerț și Industrie a României

tel/fax: 021.319.01.00, e-mail: ccir@ccir.ro

Camera de Comerț și Industrie Prahova

Persoane de contact:

Maria Ciobanu, tel: 0745997811 e-mail: maria.ciobanu@cciph.ro

Dragos Mihut, tel: 0769.285.529, e-mail: mihut.roman@gmail.com, pentru județele: Ialomița și Călărași

OTP Consulting Romania

Persoana de contact – Mara Matei, tel: 0734167153, e-mail: mateimara@yahoo.com.