Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, implementează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, proiectul POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, care se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, respectiv 15.01.2018 – 14.02.2021.

Această etapă presupune verificarea beneficiarilor subvențiilor și consilierea acestora în ideea dezvoltării afacerilor înființate. Responsabilii acestei activități se vor asigura de îndeplinirea indicatorilor specificați în cererea de finanțare, cu o atenție sporită asupra menținerii locurilor de muncă înființate prin proiect, menținerea afacerilor subvenționate, respectarea indicatorilor asumați prin planurile de afaceri aprobate și respectarea legislației în vigoare.

Etapa de sustenabilitate se desfășoară în perioada 15 august 2020-14 februarie 2021.

Rezultate planificate pentru perioada de sustenabilitate sunt:

1 procedura de monitorizare a funcționării firmelor înființate prin proiect

62 de întâlniri individuale

3 întâlniri comune pentru păstrarea parteneriatelor

62 de rapoarte de monitorizare

62 de rapoarte de sustenabilitate întocmite de către beneficiarii subvențiilor

62 rapoarte de sugestii pentru dezvoltarea afacerilor

„SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia” are o valoare totală de 18.121.660,84 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 18.012.835,98 lei, echivalent a 99,40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune. Astfel, vor fi înființate și finanțate 72 de afaceri și vor fi create 144 de locuri de muncă.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Camera de Comerț și Industrie a României

tel/fax: 021.319.01.00, e-mail: ccir@ccir.ro

Camera de Comerț și Industrie Prahova

Persoane de contact:

Maria Ciobanu, tel: 0745997811 e-mail: maria.ciobanu@cciph.ro

Dragos Mihut, tel: 0769.285.529, e-mail: mihut.roman@gmail.com, pentru județele: Ialomița și Călărași

OTP Consulting Romania

Persoana de contact – Mara Matei, tel: 0734167153, e-mail: mateimara@yahoo.com.