Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, implementează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, proiectul POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, care se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, respectiv 15.01.2018 – 14.01.2021.

În luna mai 2020, antreprenorii, beneficiari ai proiectului „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, primesc suport pentru activitățile pe care le implementează în această perioadă, conform planurilor de afaceri, cum sunt procedurile de achiziții. De asemenea, având în vedere că starea de urgență se apropie de final, au fost incurajați să completeze un chestionar primit din partea experților din proiect, cu privire la statusul afacerilor lor.

Dintre antreprenorii care au răspuns până în acest moment, 50% au solicitat deja cea de-a doua tranșă din subvenție, iar ceilalți sunt în diverse stadii, doar puțin peste 17% nereușind, încă, sa realizeze nivelul necesar accesării tranșei a doua.

60,7% dintre respondenți au identificat ca principal nevoie pentru următoarele luni, restabilirea afacerii cu clienții și furnizorii, iar 32,1% au exprimat nevoia clară de a-și digitaliza afacerea.

„SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia” are o valoare totală de 18.121.660,84 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 18.012.835,98 lei, echivalent a 99,40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune. Astfel, vor fi înființate și finanțate 72 de afaceri și vor fi create 144 de locuri de muncă.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Camera de Comerț și Industrie a României

tel/fax: 021.319.01.00, e-mail: ccir@ccir.ro

Camera de Comerț și Industrie Prahova

Persoane de contact:

Maria Ciobanu, tel: 0745997811 e-mail: maria.ciobanu@cciph.ro

Dragos Mihut, tel: 0769.285.529, e-mail: mihut.roman@gmail.com, pentru județele: Ialomița și Călărași

OTP Consulting Romania

Persoana de contact – Mara Matei, tel: 0734167153, e-mail: mateimara@yahoo.com.