Data: 05.06.2019

Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, implementează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, proiectul POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, care se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, respectiv 15.01.2018 – 14.01.2021.

Proiectul „SMART Start-Up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia” continuă cu perioada de contractare a subvențiilor acordate. Beneficiarii sunt programați pentru semnarea contractelor de finanțare în ordinea înființării societăților beneficiare a subvenției acordate. Din momentul semnării contractului, beneficiarii pot demara activitățile aferente planului de afaceri întocmit. În implementare vor primi sprijin privind  documentația necesară efectuării deconturilor de cheltuieli.

În cadrul concursului de idei au fost selectate 72 planuri de afaceri, care vor fi implementate în orașele din fiecare județ din regiunea Sud-Muntenia (minim 2 în fiecare județ). In cazul in care vor exista retrageri se va trece mai departe in lista clasamentului in ordinea punctajelor obținute.

Organizarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri a avut la bază principiul transparenței începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de evaluare și selecție a planurilor de afaceri și, nu în ultimul rând, cunoașterea drepturilor și obligațiilor care revin beneficiarilor ajutorului de minimis și a prevederilor procedurii de monitorizare a activității întreprinderii inclusiv pe o perioadă de 12 luni după finalizarea proiectului, respectiv ianuarie 2022.

Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 151.589 lei și se acordă în doua tranșe.

Proiectul are o valoare totală de 18.121.660,84 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 18.012.835,98 lei, echivalent a 99,40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune. Astfel, vor fi înființate și finanțate 72 de afaceri și vor fi create 144 de locuri de muncă.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Camera de Comerț și Industrie a României

tel/fax: 021.319.01.00, e-mail: ccir@ccir.ro

Camera de Comerț și Industrie Prahova

Persoane de contact:

Maria Ciobanu, tel: 0745997811 e-mail: maria.ciobanu@cciph.ro

OTP Consulting Romania

Persoana de contact – Daniela Stanciu, tel: 0740.276.699, e-mail: danielastannciu@gmail.com.