Data: 15.04.2019

Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, implementează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, proiectul POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, care se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, respectiv 15.01.2018 – 14.01.2021.

Proiectul „SMART Start-Up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia” continuă cu perioada Sprijinire a implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului. Beneficiarii sunt programați pentru semnarea contractelor de finanțare în ordinea înființării societăților beneficiare a subvenției acordate. Din momentul semnării contractului, aceștia pot demara activitățile aferente planului de afaceri întocmit.

In primul rând, în cadrul activității „Sprijinire a implementării planurilor de afaceri selectate” se va stabili o metodologie de sprijin, in care se vor menționa modalitățile prin care noii antreprenori vor beneficia de suport (întâlniri periodice, consultanta online, planificări de acțiuni, previzionări, clarificări pentru termeni juridici, economici pe care ii întâlnesc in perioada de dezvoltare, sprijin in identificarea celor mai bune soluții pentru respectarea planului de afaceri întocmit si a bugetului subvenționat etc.). Experții se vor asigura de buna funcționare a celor 72 de firmelor nou înființate si vor realiza rapoarte periodice de evaluare a implementării fiecărui plan de afaceri.

Proiectul are o valoare totală de 18.121.660,84 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 18.012.835,98 lei, echivalent a 99,40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune. Astfel, vor fi înființate și finanțate 72 de afaceri și vor fi create 144 de locuri de muncă.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

 Camera de Comerț și Industrie a României

tel/fax: 021.319.01.00, e-mail: ccir@ccir.ro

Camera de Comerț și Industrie Prahova

Persoane de contact:

Maria Ciobanu, tel: 0745997811 e-mail: maria.ciobanu@cciph.ro

OTP Consulting Romania

Persoana de contact – Daniela Stanciu, tel: 0740.276.699, e-mail: danielastannciu@gmail.com.