Intrebari frecvente

 

1. Cine poate participa în cadrul proiectului? Categoriile de persoane care pot participa în cadrul proiectului:
Angajați;
Persoane inactive (inclusiv studenți și femei casnice/aflate în creștere s copilului);
Șomeri.
Persoana interesată să se înscrie în proiect se regăsește în una din situațiile de mai sus și îndeplinește cumulativ condițiile:
– intenționează să înființez o afacere non-agricolă în mediul urban, într-una dintre cele 7 județe ale regiunii (Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Teleorman).
– are reședința / domiciliul în mediul urban/rural într-una dintre cele 7 județe ale regiunii (Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Teleorman).
– are peste 18 ani.
– are cetățenia română.
– nu a participat anterior / nu participă în prezent la aceleași activități în niciun proiect cofinanţat din Fondul Social European (POSDRU / POCU).
2. Cine nu poate participa în cadrul proiectului? Nu pot participa în cadrul proiectului:
Tinerii NEETS: persoanele care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă cu vârsta între 16 – 24 ani.
3. Cum poate participa în proiect? Intră pe site-ul www.antreprenormuntenia.ro, completează chestionarul de interes privind participarea în proiect. Unul din experții noștri te vor contacta ulterior pentru solicitarea documentelor aferente dosarului de înscriere.Participă la evenimentele noastre de informare din regiune și vei putea completa direct formularele din dosarul de înscriere.

De asemenea, vei afla mai multe informații personalizate despre/ pentru ideea ta de afacere și vei putea adresa întrebări experților din proiect pe durata evenimentului.

4. Cum / unde poate afla mai multe informații despre proiect? Consultă site-ul www.antreprenormuntenia.ro și pagina de facebook a proiectului și paginile de Facebook ale partenerilor.
5. Ce documente sunt necesare pentru înscrierea în proiect? Consultă site-ul www.antreprenormuntenia.ro
6. Care sunt criteriile de selecție a celor care se înscriu în proiect? Selecția persoanelor înscrise în cadrul proiectului se realizează în baza documentelor transmise (a se vedea lista de la pct anterior), după principiul „primul venit, primul servit”.

În primă fază, se verifică dacă documentele.
Ulterior, persoanele care au depus dosarele complete, conforme sunt înscrise pentru grupele de formare antreprenorială, în limita locurilor, după principiul „primul venit, primul servit”.

7. Mă pot înscrie în mai multe proiecte în cadrul apelului Programului România Start Up Plus? Nu. La înscriere veți semna o declarație pe proprie răspundere că nu participați în nici un alt proiect din cadrul Programului România Start Up Plus.
8. Când începe formarea antreprenorială? Având în vedere calendarul activităților proiectului, formarea antreprenorială este planificată pentru luna martie 2018.
9. Cum se derulează formarea antreprenorială? Cursul va avea o durata de 40 de ore de pregatire teoretică și practică, orarul de desfașurare al cursurilor fiind diferit, în funcție de grupa și de disponibilitatea de timp a cursanților.
10. Cum se face evaluarea în cadrul formării? Evaluarea finală se va desfășura conform regulilor Autorității Naționale de Calificare
 11. Ce tip de diplomă voi primi la finalul cursurilor?  La finalul cursului veți primi un certificat de absolvire emis de către Autoritatea Națională de Calificare.
 12. Cine poate aplica la selecțiaplanurilor de afaceri?  Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate din cadrul Programului România Start Up Plus (descrise la întrebarea 1) și care au participat la cursul de formare antreprenorială.
 13. O afacere înființată trebuie să vândă / comercializeze doar în cele 7 județe?  NU. Clienții firmei / localizarea acestora depind de specificul activității firmei nou înființate și de piața vizată pentru comercializarea produselor / serviciilor.
 14. Cum vor fi acordate fondurile către antreprenori – integral sau eșalonat?  Într-o primă etapă vei putea primi maxim 75% din suma solicitată după care, dacă faci dovada că afacerea ta a înregistrat un venit de aproximativ 30% din tranșa inițială vei primi și restul de 25% din valoarea solicitată în planul de afaceri.
 15. Câți angajați trebuie să aibă firma?  Firma trebuie să aibă minim 2 angajați. Beneficiarul subvenției trebuie să facă dovada angajării a cel puțin două persoane (nu mai tarziu de 6 luni de la înființarea firmei.
 16. De ce este un avantaj sa fac formare?  Prin participarea la cele 40 de ore de formare antreprenorială, participanții au posibilitatea să descopere secretele antreprenoriatului.
La finalizarea cursului, participantul are planul de afaceri deja elaborat;
Înscrierea la cursul de formare antreprenorială este gratuită.
 17. Trebuie sa am firma înființată când aplic?  Nu. Nu trebuie să aveți firma înființată.
Veți aplica ca persoană fizică în cadrul apelului de înscriere / selecție, prezentând dosarul de candidatură (documentele solicitate), care va fi evaluat; tot ca persoană fizică veți participa la etapa de formare antreprenorială, veți elabora planul de afaceri; cu acest plan de afaceri, veți aplica în cadrul concursului de selecție planuri de afaceri; în cazul în care planul de afaceri este selectat, veți participa la un stagiu de practică – la o societate cu același cod CAEN cu planul dvs de afaceri; ulterior veți demara procedurile de înființare a firmei.
 18. De ce neapărat în mediul non-agricol? Inițiativele antreprenoriale pentru domeniul agricol sunt finanțate din PNDR.
Prevederile ghidului solicitantului Programului România Start Up Plus fac referire la schema de minimis care se aplică pentru domenii non-agricole.
 19. De ce nu și București-Ilfov?  Regiunea București – Ilfov este considerată o regiune dezvoltată. Această regiune a primit finanțări adecvate pentru componenta educațională, ocupare, formare, investiții în perioada 2007 – 2013.Fondurile nerambursabile acordate României pentru perioada 2014 – 2020 sunt orientate / destinate regiunilor mai puțin dezvoltate, pentru a:
încuraja creșterea competitivității economice,
diminua disparitățile intra și inter regionale;
valorifica potențialul local în raport cu resursele financiare puse la dispoziție;
crește gradului de ocupare în rândul tinerilor / populației active în aceste regiuni mai puțin dezvoltate;
reduce marginalizării / sărăciei sociale prin crearea de noi afaceri în localitățile mai puțin dezvoltate și angajarea forței de muncă locale.
20. Care este termenul limită până la care se poate aplica pentru formare?  Recomandăm înscrierea cât de curând în cadrul proiectului, pentru a permite verificarea dosarului candidaturii și repartizarea la una din grupele de formare antreprenorială; în acest fel vă asigurați unul din cele 570 de locuri destinate cursului de formare antreprenorială.
 21. Referitor la regulament / criterii de punctaj plan de afaceri, cum se va verifica fundamentarea cheltuielilor din planul de afaceri? Se vor solicita oferte de preț? Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.

Mai multe detalii despre întocmirea planurilor de afaceri se vor asigura în cadrul cursului de formare antreprenorială.

Mai multe detalii despre evaluarea și selecția planului de afaceri se vor asigura în cadrul regulamentului selecției planurilor de afaceri. Va fi publicat în timp util pe site-ul proiectului.

 22. Care este valoarea maximă a planului de afaceri? Pentru diferența care nu este acoperita de schema de minimis, cu ce document suport trebuie sa vin? Ce trebuie sa prezint?  Valoarea finanțării nerambursabile asigurate prin proiect este de max. 151.589,00 lei/afacere.
Nu există o valoarea maximă pentru planul de afaceri, dar prin proiectul acesta puteți solicita și primi max. 151.589,00 lei /plan afacere. În cazul în care planul dumneavoastră de afaceri are o valoare mai mare, diferența va fi asigurată de către dumneavoastră în calitate de viitor antreprenor.
Recomandăm ca documente suport: extras de cont (care să demonstreze că aveți diferența de bani pentru finanțarea planului de afaceri) sau linie de credit/ împrumut bancar.
 23. Care sunt domeniile pentru care pot obține finațare?  Nu există o listă a codurilor CAEN care pot obține finațare dar există precizarea domeniilor pentru care nu se poate obține finațare – domenii.docx
 24. Care sunt categoriile de cheltuieli eligibile?  Lista categoriilor de cheltuieli eligibile este – lista cheltuieli eligibile.docx