Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, implementează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, proiectul POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, care se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, respectiv 15.01.2018 – 14.02.2021.

Informații de interes general pentru antreprenori.

Pe data de 19 august s-au desfășurat cea de-a treia și a patra reuniune din seria dezbaterilor inițiate de Ministerul Fondurilor Europene pentru pregătirea viitoarelor programe operaționale din perioada de finanțare 2021-2027.

Dedicată Programelor Operaționale Regionale (POR), cea de-a treia întâlnire s-a desfășurat în spiritul deplinei transparențe, atât la sediul MFE cât și online, în sistem de videoconferință, bucurându-se de o prezență remarcabilă: peste 160 de participanți on line. Moderată de către Adrian Mariciuc, secretar de stat în Ministerului Fondurilor Europene, discuția s-a axat pe găsirea celor mai eficiente modalități de finanțare a domeniilor incluse în cele 8 POR 2021-2027.

Beneficiind de o alocare totală de 11,5 miliarde euro, dintre care 9,2 miliarde din Fondul European de Dezvoltare Regională și 2,3 miliarde euro din Bugetul de Stat, Programele Operaționale Regionale au fost create pentru a sprijini nevoile particulare ale fiecărei regiuni a României în parte, ținând cont, bineînțeles, și de potențialul regional, cu accent pe domenii cheie, convergente și complementare cu impact real pentru calitatea vieții și bunăstarea comunităților locale.

Știrea completă aici: https://mfe.gov.ro/consultari-publice-pentru-perioada-2021-2027-programele-operationale-regionale-por-si-programului-operational-educatie-si-ocupare-poeo/

„SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia” are o valoare totală de 18.121.660,84 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 18.012.835,98 lei, echivalent a 99,40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune. Astfel, vor fi înființate și finanțate 72 de afaceri și vor fi create 144 de locuri de muncă.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Camera de Comerț și Industrie a României

tel/fax: 021.319.01.00, e-mail: ccir@ccir.ro

Camera de Comerț și Industrie Prahova

Persoane de contact:

Maria Ciobanu, tel: 0745997811 e-mail: maria.ciobanu@cciph.ro

Dragos Mihut, tel: 0769.285.529, e-mail: mihut.roman@gmail.com, pentru județele: Ialomița și Călărași

OTP Consulting Romania

Persoana de contact – Mara Matei, tel: 0734167153, e-mail: mateimara@yahoo.com.