Concurs

Anexa 0 OPIS PA

Anexa 3 Bugetul Planului de Afaceri

Anexa 2 Plan de Afaceri

Anexa 1 Cerere inregistrare

Anexa A Grila conformitate administrativa si eligibilitate

Anexa 4 Proiectii financiare

Anexa C Domenii excluse de la finantare

Anexa D Declaratie evaluator

Anexa B Grila de evaluare tehnica si financiara

Anexa E Model contestatie etapa ETF

Anexa F Schema ajutor de minimis

Procedura concurs si selectie plan de afaceri

 

Anunt prelungire perioada depunere Planuri de afaceri

Perioada de depunere on-line a Planurilor de afaceri se prelungeste pana pe data de 14 Noiembrie 2018.
Modalitatea de depunere/transmitere ramane nemodificata.

 

Erata la Metodologie

Se completeaza informatiile prevazute in  Anexa 2 Plan de afaceri , Sectiunea 3 RESURSE UMANE, punctul a) astfel:

 

Nota existenta dupa tabelul “ Locuri de munca permanente  nou create din care cel putin 2 locuri de munca cu norma intreaga” se completeaza  dupa cum urmeaza:

Se vor angaja mimim 2 persoane, cu normă întreagăpentru ca planul de afaceri să fie eligibil, în maxim 6 luni de la semnarea contractului de subventie. Perioada minimă de angajare este de 12 luni, 6 luni în perioada de implementare a planului de afacere și 6 luni perioada de sustenabilitate pe termen mediu. Cele doua locuri de munca se vor mentine inca 12 luni ( sustenabilitate pe termen lung) dupa finalizarea implementarii proiectului aferent contractului de finantare ( minimpana in ianuarie 2022) in conformitate cu prevederile Cererii de finantare parte integranta a Contractului de finantare.

A nu se confunda perioda de functionare/sustenabilitate cu cea de obligativitate a mentinerii celor doua locuri de munca. Perioada de functionare este de minim 18 luni pana la finalizarea proiectului aferent contractului de finantare  respectiv 18 luni  din perioada ianuarie 2019- ianuarie2021. ( GS pag 11 prevede: După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a) La acesta perioada se adauga cele 12 luni de sustenabilitate/functionare pe termen lung conform prevederilor Cererii de finantare anexa la contractul de finantare respectiv  ianuarie 2021- ianuarie 2022.