Concurs

Anunt important!
Lista cu planurile de afaceri castigatoare poate fi descarcata aici, iar lista cu planurile de afaceri de rezerva poate fi descarcata aici

 

Anunt important!

In atentia participantilor la concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului
“SMART Start-UP – Antreprenoriat inovativ si sustenabil in Sud Muntenia” Contract:
POCU/82/3.7/105848; COD SMIS 2014+:105848

Urmare finalizarii etapei de evaluare tehnico-financiara a fost stabilit clasamentul intermediar
al Planurilor de afaceri.
Lista intermediara se poate consulta accesand link-ul de mai jos:

Lista intermediara

Eventualele contestatii se pot depune pana la data de 07 Decembrie 2018 la adresa de e-mail
ccir@ccir.ro .
Modelul de contestatie se poate descarca accesand link-ul de mai jos:

Model contestatie

 

Anexa 0 OPIS PA

Anexa 3 Bugetul Planului de Afaceri

Anexa 2 Plan de Afaceri

Anexa 1 Cerere inregistrare

Anexa A Grila conformitate administrativa si eligibilitate

Anexa 4 Proiectii financiare

Anexa C Domenii excluse de la finantare

Anexa D Declaratie evaluator

Anexa B Grila de evaluare tehnica si financiara

Anexa E Model contestatie etapa ETF

Anexa F Schema ajutor de minimis

Procedura concurs si selectie plan de afaceri

 

Anunt important!

In atentia participantilor la concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului “SMART Start-UP – Antreprenoriat inovativ si sustenabil in Sud Muntenia” Contract: POCU/82/3.7/105848; COD SMIS 2014+:105848

Avand in vedere numarul mic de planuri de afaceri depus pana la data de 05 noiembrie 2018 a fost prelungita perioada de depunere a Planurilor de afaceri cu noua zile respectiv pana la 14 noiembrie 2018.

Datorita numarului mare de planuri de afaceri depuse in ultima zi de incriere ( respectiv 14 noiembrie 2018), procesul de evaluare a Planurilor de afaceri este in curs de derulare.

In cadrul concursului au fost depuse 110 Planuri de afaceri din care:

  • un plan de afaceri a fost depus dupa data limita ( 14 noiembrie ora 23.59): Plan afaceri nr 110 depus in data de 15.11.2018 ora 00.43
  • doua planuri de afaceri au fost depuse de solicitanti care nu erau inscrisi in grupul tinta aferent proiectului: Plan afaceri nr. 48 si Plan de afaceri.Nr. 105.

In etapa de verificare a conformitatii admistrative si a eligibilitatii au intrat 107 Planuri de afaceri

Calendarul estimativ al ultimilor etape ale procesului de evaluare este urmatorul

  • Afisarea rezultatelor evaluarii tehnice si financiare

(lista intermediara) 04-05 decembrie 2018

  • Depunere Contestatii on line 06 Decembrie – 07 Decembrie 2018
  • Analiza contestatii 06 Decembrie -11 Decembrie 2018
  • Afișare listă finală planuri de afacere selectate

si lista de rezerva 13 Decembrie 2018

Lista intermediara, lista finala si lista de rezerva se va publica pe site-ul www.ccir.ro si www.antreprenormuntenia.ro. Listele vor cuprinde cel putin urmatoarele elemente: Nume, prenume solicitant, Nr inregistrare in Registrul Planurilor de afaceri, Ideea de afacere, Punctajul obtinut.

Va multumim pentru intelegere si colaborare!

Manager proiect

Varlan Elisabeta

 

Erata la Metodologie

Se completeaza informatiile prevazute in  Anexa 2 Plan de afaceri , Sectiunea 3 RESURSE UMANE, punctul a) astfel:

 

Nota existenta dupa tabelul “ Locuri de munca permanente  nou create din care cel putin 2 locuri de munca cu norma intreaga” se completeaza  dupa cum urmeaza:

Se vor angaja mimim 2 persoane, cu normă întreagăpentru ca planul de afaceri să fie eligibil, în maxim 6 luni de la semnarea contractului de subventie. Perioada minimă de angajare este de 12 luni, 6 luni în perioada de implementare a planului de afacere și 6 luni perioada de sustenabilitate pe termen mediu. Cele doua locuri de munca se vor mentine inca 12 luni ( sustenabilitate pe termen lung) dupa finalizarea implementarii proiectului aferent contractului de finantare ( minimpana in ianuarie 2022) in conformitate cu prevederile Cererii de finantare parte integranta a Contractului de finantare.

A nu se confunda perioda de functionare/sustenabilitate cu cea de obligativitate a mentinerii celor doua locuri de munca. Perioada de functionare este de minim 18 luni pana la finalizarea proiectului aferent contractului de finantare  respectiv 18 luni  din perioada ianuarie 2019- ianuarie2021. ( GS pag 11 prevede: După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a) La acesta perioada se adauga cele 12 luni de sustenabilitate/functionare pe termen lung conform prevederilor Cererii de finantare anexa la contractul de finantare respectiv  ianuarie 2021- ianuarie 2022.