Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, implementează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, proiectul POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, care se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, respectiv 15.01.2018 – 14.01.2021.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, alături de Banca Mondială, invită beneficiarii să evalueze impactul pe care l-au resimțit în timpul pandemiei COVID-19 printr-un sondaj  disponibil la următorul link: https://www.surveymonkey.com/r/LV9875J.

Răspunsurile sunt anonime, confidențiale, și au rolul de a sprijini în viitor beneficiarii pentru atingerea indicatorilor și obținerea rezultatelor preconizate în proiectele finanțate prin POCU 2014-2020. Rezultatele vor fi centralizate și analizate de echipa Băncii Mondiale.

Chestionarul poate fi completat în perioada 05 – 21 iunie 2020.

Articolul integral poate fi gărit în linkul următor: http://mfe.gov.ro/am-pocu-invita-beneficiarii-sa-evalueze-impactul-resimtit-asupra-proiectelor-in-perioada-pandemiei-covid-19/

„SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia” are o valoare totală de 18.121.660,84 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 18.012.835,98 lei, echivalent a 99,40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune. Astfel, vor fi înființate și finanțate 72 de afaceri și vor fi create 144 de locuri de muncă.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Camera de Comerț și Industrie a României

tel/fax: 021.319.01.00, e-mail: ccir@ccir.ro

Camera de Comerț și Industrie Prahova

Persoane de contact:

Maria Ciobanu, tel: 0745997811 e-mail: maria.ciobanu@cciph.ro

Dragos Mihut, tel: 0769.285.529, e-mail: mihut.roman@gmail.com, pentru județele: Ialomița și Călărași

OTP Consulting Romania

Persoana de contact – Mara Matei, tel: 0734167153, e-mail: mateimara@yahoo.com.