Data: 04.03.2019

Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, implementează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, proiectul POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, care se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, respectiv 15.01.2018 – 14.01.2021.

Conform calendarului de derulare a proiectului, in momentul de fata in cadrul proiectului „SMART Start-Up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia” se desfășoară perioada de mentorat si consiliere, activitate ce aparține Partenerului 1 al proiectului, OTP Consulting Romania. Beneficiarii finanțărilor sunt programați în ordinea clasamentului pentru sesiunea individuală de mentorat. Urmare verificării planului de afaceri, a bugetului si a profilului business, experții OTP Consulting România vă vor propune aspecte pentru îmbunătățirea și eficientizarea implementării. Ulterior, perioadei de mentorat si consiliere se va trece la perioada de semnare a contractelor, ca mai apoi sa urmeze etapa de implementare a planurilor de afaceri.

Prin urmare, după terminarea stagiului de practica, câștigătorii de planuri de afaceri vor trece printr-un proces de consiliere personalizata, in funcție de sprijinul de care au nevoie si de observațiile experților responsabili cu aceasta activitate.

In prima fază, se va stabili un plan de realizare a consultantei/mentoratului, care va include oferirea de cunoștințe generale cu privire la fluxul si documentația specifica derulării unei afaceri. Se vor realiza întâlniri cu toți cei 72 de câștigători de planuri de afaceri, urmărindu-se nevoile de mentorat ale fiecăruia (fie aprofundarea cunoștințelor generale de manageriale, financiare, de marketing etc., fie aprofundarea de elemente specifice afacerii pe care urmează sa o desfășoare). Experții vor sintetiza informațiile pentru grupul țintă, le vor oferi într-o forma clara si ușor de înțeles si vor tine in permanenta legătura cu viitorii antreprenori (telefon, e-mail, întâlniri directe etc). Pe lângă sesiunile individuale de mentorat, se vor organiza cel puțin 4 sesiuni comune de consultanta, cel puțin 2 in fiecare luna de implementare a activității, astfel încât câștigătorii planurilor de afaceri sa aibă acces la situațiile identificate si discutate de ceilalți viitori antreprenori.

În cadrul concursului de idei au fost selectate 72 planuri de afaceri, care vor fi implementate în orașele din fiecare județ din regiunea Sud-Muntenia (minim 2 în fiecare județ). In cazul in care vor exista retrageri se va trece mai departe in lista clasamentului in ordinea punctajelor obtinute.

Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 151.589 lei și se acordă în doua tranșe.

Proiectul are o valoare totală de 18.121.660,84 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 18.012.835,98 lei, echivalent a 99,40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune. Astfel, vor fi înființate și finanțate 72 de afaceri și vor fi create 144 de locuri de muncă.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

 Camera de Comerț și Industrie a României

tel/fax: 021.319.01.00, e-mail: ccir@ccir.ro

Camera de Comerț și Industrie Prahova

Persoane de contact:

Maria Ciobanu, tel: 0745997811 e-mail: maria.ciobanu@cciph.ro

OTP Consulting Romania

Persoana de contact – Daniela Stanciu, tel: 0740.276.699, e-mail: danielastannciu@gmail.com.